New Interview: "Hvordan tar vi i mot krigsbarna?"

(Text in Norwegian)

"Korleis behandlar me krigsbarna? Ei kvinne som får barn med ein soldat eller annan part i konflikten i ein krigssituasjon, risikerer å bli fordømt av samfunnet. Det gjeld også barnet som blir fødd. Krigsbarn opplever ofte å bli utstøytte, sjølv etter at krigen offisielt er over. No kjem barn fødde av kvinner som verva seg til IS tilbake til Noreg. Korleis tek me imot dei? Kan me lære noko av måten me behandla barn av norske kvinner og tyske soldatar etter andre verdskrigen"

For more information, please see here.